.

- Boru Şase Tip Kültüvatör

 

 

Kültivatör, tarım işlemlerinde kullanılan bir toprak işleme aletidir. Bu alet, tarla veya bahçe toprağının çapalanması, havalandırılması, yabancı otların kontrol edilmesi ve tohum yatağı hazırlanması gibi işlemlerde kullanılır. Kültivatörler, genellikle bir traktör veya tarım ekipmanı tarafından çekilir.Kültivatörler, tarla veya bahçe yüzeyindeki yabancı otları kontrol etmek için de kullanılır. Bıçakların veya disklerin kullanılmasıyla, yabancı otlar kesilir veya sökülür, böylece bitkilerin büyümesi için daha fazla alan sağlanır ve rekabetçi otların büyümesi engellenir.