.

- Sap Toplamalı Saman Makinası

 

 

Sap toplamalı saman makinası, tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir makinadır. Bu makina, hasat edilen tahıl veya benzer bitkilerin saplarını keser, toplar ve saman haline getirir. Sap toplamalı saman makineleri genellikle bir traktör veya tarım ekipmanıyla kullanılır. Makina, tarlada hareket ederken kesme ve toplama işlemlerini gerçekleştirir. Genellikle bir kesme mekanizması ve sapları toplamak için bir besleme sistemi bulunur.Sap toplamalı saman makineleri, hasat edilen bitkilerin saplarını keser ve ardından sapları besleme sistemiyle toplar. Bu saplar daha sonra makinenin içinde işlenir ve saman haline getirilir. İşlenen saman daha sonra depolanabilir veya hayvan yemi olarak kullanılabilir.